دکتر آرش صالح کریمی، متخصص طب انرژی اطلاعات:

رشته های جدید برای کسب جایگاه مناسب به به زمان نیاز دارند

کد خبر: ۱۲۲۷

ریشه‌های این علم بسیار قدیمی است. از ایران باستان و چین باستان شواهدی از طب سنتی هم درمورد استفاده ازاین امواج وجود دارد که بیشتر به شکل موسیقی درمانی وجود داشته است. دستگاه‌هایی که اخیرا استفاده می‌شوند، از سال ۱۹۹۰ آغاز شده اند و عمدتا در آلمان و روسیه مراکز تحقیقاتی مهمی وجود دارد.
با استفاده از امواج و ارتعاشات که هم به صورت الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی، هم کار تشخیصی و هم درمانی انجام می‌گیرد. بیشتر به صورت کمک تشخیصی است. روشی که امروزه استفاده می‌شود بسیار جدید می‌باشد. هر رشته جدید برای اینکه جایگاه خود را بیابد، نیاز به زمان دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات