حمیده محمدنظامی، مدیریت مرکز آرایش دائم حمیده نظامی:

افراد باتجربه در راس امور آموزش قرار گیرند

روزنامه جام جم البرز با حمیده محمد نظامی، مدیر مرکز آرایش دائم حمیده نظامی گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با حمیده محمد نظامی، مدیر مرکز آرایش دائم حمیده نظامی گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۳۱۹

در این لاین از طرف اتحادیه از ما حمایتی صورت نمی‌گیرد و این باعث می‌شود که افراد زیادی به صورت غیرقانونی و بدون مدرک وارد این حوزه شوند. سخت گیری‌ها در این حوزه زیاد است، ولی این حرفه جدی گرفته نمی‌شود. وزرات بهداشت و اتحادیه در این حوزه پشتیبانی بسیاری انجام نمی‌دهند. در حال حاضر سطح آموزش فنی و حرفه‌ای بسیار ضعیف است و فقط مدرک می‌دهند و افراد بعد از گرفتن مدرک، برای یادگیری بیشتر از اول نزد ما، دوره می‌بییند. باید از افراد با تجربه در آموزش، استفاده بیشتری صورت گیرد و افرادی که کار حرفه‌ای انجام می‌دهند درجه بندی شوند.

newsQrCode
ارسال نظرات