علی دولتی، مدیر قالیشویی افرا:

امانت داری لازمه فعالیت قالیشویی است

روزنامه جام جم البرز با علی دولتی، مدیر قالیشویی افرا، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با علی دولتی، مدیر قالیشویی افرا، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۳۸۳

مشکلات این حوزه بسیار زیاد است و هیچ تسهیلاتی بابت جواز به ما تعلق نمی‌گیرد. مصرف ما از آب چاه است و کلی هزینه پرداخت می‌کنیم. اکثر مشتریان، از کار ما راضی هستند. این فعالیت سختی فراوانی دارد. این حرفه نیروی جوان می‌خواهد و کسانی که وارد این حوزه می‌شوند، می‌بایست تجربه کاری داشته باشند، همچنین از لحاظ شستشو باید در این حوزه کارشناس باشند، به طوری که فرش را خوب بشناسند و امانت دار خوبی باشند. اگر شناخت کافی حاصل نگردد، باعث خرابی فرش می‌شوند. افراد باید آموزش ببینند تا بتوانند کار را درست انجام دهند و زحمت زیادی بکشند تا در این حوزه موفق گردند.

newsQrCode
ارسال نظرات