مهدی خمسه، مدیر مجموعه فنی آموزشی مهندسین برتر:

آموزش های فنی و حرفه ای با تکنولوژی همراه است

روزنامه جام جم البرز با مهدی خمسه، مدیر مجموعه فنی آموزشی مهندسین برتر، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با مهدی خمسه، مدیر مجموعه فنی آموزشی مهندسین برتر، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۸۰

چند چالش اساسی برای کلیه آموزشگاه‌های زیر نظر فنی و حرفه‌ای وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که خود سازمان چندین کار، موازی آموزشگاه‌ها را به طور شخصی به انجام می‌رساند در حالی که سیاست دولت به گونه‌ای است که بیشتر کار‌ها را به بخش خصوصی سپرده تا کیفیت فعالیت‌ها افزایش یابد. مجموعه آموزش‌های فنی حرفه ای، یکی از راه‌های حل مشکلات است. کسانی که در این دوره‌ها آموزش می‌بینند، متناسب با بازار کار می‌توانند راهگشای خوبی برای جذب نیروی کار در جامعه باشند. چون آموزش‌ها با تکنولوژی همراه است و به روزرسانی می‌شود. باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، باید نگاه ما به کار، کیفی باشد. قبل از آموزش، بهتر است که افراد مشاوره انجام دهند تا در هر زمینه‌ای که استعداد دارند آموزش ببینند.

newsQrCode
ارسال نظرات