دکتر سیده زهرا سید خلیل اللهی، پزشک عمومی:

پزشکان عمومی، یکی از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند

روزنامه جام جم البرز با دکتر سیده زهرا سید خلیل اللهی، پزشک عمومی، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با دکتر سیده زهرا سید خلیل اللهی، پزشک عمومی، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۸۳

پزشکان عمومی، یکی از مظلوم‌ترین اقشار در جامعه ما هستند. آن‌ها با زحمات زیادی وارد رشته پزشکی شده و دشواری‌های زیادی در مدت زمان طولانی تحصیل پشت سر می‌گذارند. بعد از فارغ التحصیلی نیز، انتظار یک رفاه نسبی و کار خوب را دارند، اما متاسفانه در جامعه ما به این شکل نیست. بار اصلی پزشکی جامعه، بر دوش پزشکان عمومی است، اما از نظر مالی در شرایط خوبی نیستند.
باید در جامعه فرهنگ سازی شود و دولت باید برای پزشکان عمومی شرایط کار خوب را فراهم نماید، تا میزان مهاجرت آن‌ها کاهش پیدا کند.

newsQrCode
ارسال نظرات