میلاد قمری، مدیر دکوراسیون آشپزخانه قمری:

رسانه از نظر تبلیغات بسیار مفید است

روزنامه جام جم البرز با میلاد قمری، مدیر دکوراسیون آشپزخانه قمری، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با میلاد قمری، مدیر دکوراسیون آشپزخانه قمری، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۸۵

با توجه به این که کار ما تخصصی و هنری است، باید توجه ویژه‌ای به آن شود. تمام همکاران ما مراحل اندازه گیری سفارش و ایاب و ذهاب را رایگان انجام می‌دهند که این باعث شده دیدگاه مشتری نسبت به یک کابینت ساز، آن طور که باید باشد نیست. پروسه اندازه گیری، ساخت و نصب کابینت حدود یک ماه زمان می‌برد. زحمات زیادی برای این حرفه، انجام می‌شود. باید یک نرخ مشخص برای این حوزه فعالیت ما وجود داشته باشد، مانند سایر مشاغل که بر اساس آن به مشتری قیمت دهیم.
رسانه می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد که از نظر تبلیغات نیز، خیلی مفید است.

newsQrCode
ارسال نظرات