علی صدیقی، مدیر مجموعه آقای عطار:

کیفیت گیاهان دارویی ایران در سطح مطلوبی است

روزنامه جام جم البرز با علی صدیقی، مدیر مجموعه آقای عطار، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با علی صدیقی، مدیر مجموعه آقای عطار، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۶۰۱

امروزه گرفتن مجوز بسیار آسان شده و سختگیری‌ها کاهش یافته است. یکی از مشکلات ما این است که در اتحادیه هنوز صنف عمده فروشی گیاهان دارویی وجود ندارد. اما صنف عمده فروشی ادویه جات برقرار است. کرج یکی از پر مصرف‌ترین مناطق در زمینه گیاهان دارویی است. کیفیت محصولات ایرانی نسبت به گذشته افزایش یافته است. یکی از محصولات استراتژیک و بومی ایران، گل محمدی است که بسته بندی آن، بنا به تقاضا تغییر یافته است و ما در این زمینه پیشرفت‌های خوبی داشتیم.

newsQrCode
ارسال نظرات