مهدی اسماعیلی، مدیر عامل شرکت بهمان سازه:

حوزه واردات باید مورد حمایت قرار گیرد

روزنامه جام جم البرز با مهدی اسماعیلی، مدیر عامل شرکت بهمان سازه، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با مهدی اسماعیلی، مدیر عامل شرکت بهمان سازه، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۷۳۳

وقتی فرد جدیدی شروع به کار می‌کند، از طرف مردم و رقبا که در این حوزه فعالیت داشتند، مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود. مردم اطلاعات چندانی ندارند و این مسئله باعث بروز معضلات زیادی می گردد. ما تلاش کردیم تا بتوانیم فعالیت نماییم. باید یک سری اطلاع رسانی صورت گیرد. هیچ حمایتی در حوزه تبلیغات از مشاغل نمی‌شود و این باعث شده است صنعت ما رشد قابل توجهی نداشته باشد. به دلیل شرایط تحریم، یکسری از دستگاه‌های دست سوم وارد کشور می‌شوند و این باعث عقب ماندن ما از این حوزه شده است. باید این حوزه مورد حمایت قرار گیرد تا دستگاه‌های به روز استفاده نماییم.
بیشتر از هر چیزی رسانه می‌تواند به ما کمک کند، چون مورد اعتماد مردم است و باعث آگاه شدن مردم می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات