عدالت رجبی، مدیر شرکت بازرگانی یاران تبیین کرد:

ارزش افزوده، دغدغه اصلی تاجران

روزنامه جام جم البرز با عدالت رجبی، مدیر شرکت بازرگانی یاران، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با عدالت رجبی، مدیر شرکت بازرگانی یاران، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۹۹۲

مشکلاتی وجود دارند که به صورت مداوم، با آن درگیر هستیم. بخشی از معضلات، مربوط به حوزه تحت فعالیت ما است. بخشی به صورت کلی، در سطح کشوری وجود دارند. یک مسئله که موجب نگرانی تمامی تجّار شده، موضوع ناهماهنگی بین سازمان هاست. در زمینه مالیات و نرخ سود مشخص شده برای کاسبان، هماهنگی وجود ندارد. موضوع ارزش افزوده، یک دغدغه اصلی برای ما است. مقدار ارزش افزوده، برای کالا‌های مختلف، متفاوت می‌باشد و در ابتدا به حساب دولت واریز می‌شود. باید نظارت‌ها افزایش پیدا کنند. کالا‌های غیررسمی، قیمت پایین تری دارند. مشکل دیگر نوسانات قیمت دلار است.

newsQrCode
ارسال نظرات