خودکفایی کشور در تولید ۹۸ درصد هسته های اولیه غلات

جام جم البرز/ رییس موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با تلاش محققان ایرانی تاکنون کشور در تولید ۹۸ درصد هسته های اولیه غلات خودکفا شده است.
جام جم البرز/ رییس موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با تلاش محققان ایرانی تاکنون کشور در تولید ۹۸ درصد هسته های اولیه غلات خودکفا شده است.
کد خبر: ۲۰۲۶

به گزارش جام جم البرز: " محمد زمانیان " روز چهارشنبه در آیین پنجاهمین سال تاسیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، روز مزرعه و انتقال دانش فنی و ارائه آخرین دستاورد‌های تحقیقاتی غلات آبی (گندم و جو) که در موسسه تحقیقات، اصلاح، تهیه نهال و بذر کشور مستقر درکرج برگزار شد، افزود: تاکنون ۲۰۸ رقم غلات به جامعه هدف در حوزه کشاورزی و زراعت کشور معرفی شده است؛ از طرفی سالانه ۲۰ رقم نیز معرفی می‌شود که ۵۰ درصد آن غلات هستند.

وی گفت: تولید ۱۱۱ رقم انواع بذر به جامعه کشاورزی و بخش خصوصی واگذار شده که ۴۴ رقم آن ارقام مختلف گندم است.

زمانیان یادآور شد: از ۲۰۸ رقم معرفی شده در زمینه غلات ۱۴۳ رقم مربوط به گندم و ۴۸ رقم مربوط به جو بوده است.

newsQrCode
ارسال نظرات