کسی را انتخاب کنیم که قدردان زحمات دولت شهید خدمت است

به قلم: محمد حسین روحی یزدی، استاد دانشگاه
به قلم: محمد حسین روحی یزدی، استاد دانشگاه
کد خبر: ۲۵۱۳

فرض را بر این بگیریم که انشاالله رئیس جمهور منتخب قرار است هشت سال رئیس جمهور باشد و خدمت کند، با این فرض نباید احساسی تصمیم گرفت و بدون تحقیق، تأمل و فکر، رأی داد، چرا که رأی با بی دقّتی خیانت به نسل بعدی و فردای ایران است.
در شرائطی که برای هر کس امکان بررسی و شناخت وجود دارد و شرایط برای انتخاب فراهم است، واگذاری تشخیص اصلح و این که دیگران و گروه‌ها و احزاب چه کسی را معرفی می‌کنند، از نظر عقل و منطق صحیح نیست. قانون شرایط و معیار‌ها را ذکر کرده و تشخیص موضوع و تعیین مصداق با خود اشخاص است نه وظیفه و شأن قانون. در این تشخیص باید نهایت دقت و بررسی صورت بگیرد تا ناصالح و صالح، صالح و اصلح جابجا نشوند.
ملت شریف ایران تجربه ۳۳ ماه خدمت جهادی و شبانه روزی شهید رئیسی را فراموش نمی‌کند و بیاد دارد در این مدت کوتاه به اندازه چند دوره ریاست جمهوری بدون تنش کار شد، تلاشی که روزبروز زایش و رویش دارد.
کسانی که خود را در معرض آراء مردم قرار داده و کاندیدای ریاست جمهوری شده اند، خوب بدانند با تجربه دولت جهادی شهید رئیسی سطح انتظار مردم از رئیس جمهور و دولت ارتقاء یافته و تراز خدمت کلان در کشور جهش کرده است. از این رو لازمست به ریاست جمهوری به دید میدان جهاد نگریست نه به دید پست و سمت و نیل به ریاست.
مردم شریف برای این که به انتخاب اصلح برسند شایسته است دقت، مطالعه، پرس و جو و حتی مقایسه کرده، آنگاه انتخاب کنند. نامزد ریاست جمهوری که عملکرد خوب و مثبت پیشینیان را زیر سؤال می‌برد و زحماتشان را نادیده می‌گیرد و قدر ناشناس است، قطعاً او قدردان آراء مردم هم نخواهد بود، زیرا چنین فردی ذاتاً قدرناشناس است. پس "کسی را انتخاب کنیم که قدردان زحمات پیشینیان است. "

newsQrCode
ارسال نظرات