محمدرضا احمدی‌نژاد، شهردار فردیس؛

آلاینده‌های متحرک نفس فردیس را تنگ کرده است

اجرای طر‌ح‌های مدیریت و کنترل ترافیک نیازمند نقشه‌راه است. در این راستا طرح مطالعاتی سیاهه انتشار آلودگی هوای فردیس در دستور کار باید قرار بگیرد.
اجرای طر‌ح‌های مدیریت و کنترل ترافیک نیازمند نقشه‌راه است. در این راستا طرح مطالعاتی سیاهه انتشار آلودگی هوای فردیس در دستور کار باید قرار بگیرد.
کد خبر: ۲۸۳

سیاهه انتشار آلودگی هوا کمک می‌کند در آینده بتوانیم با سنجش میزان آلودگی آلاینده‌های ثابت و متحرک، در خصوص اجرای طرح‌های کنترل و کاهش ترافیک از جمله طرح زوج و فرد (LEZ)، ایجاد مسیر‌های ارتباطی، تقاطعات غیرهمسطح و ... برنامه‌ریزی کنیم.
در شهر فردیس یک مسیر ترانزیتی به نام جاده شهریار وجود دارد. هم چنین وجود انبار نفت، انبار غله و شهرک صنعتی سیمین‌دشت میزان تردد خودرو‌های سنگین و در نهایت میزان آلودگی هوای شهر را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر بر اساس آمار‌ها و مطالعات انجام شده، منابع متحرک مهمترین منبع آلودگی هوا در فردیس است؛ بنابراین نقش سیستم حمل و نقل در کنترل ترافیک و کاهش آلودگی این شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در پایان یادآور می‌شوم که نقشه راه و طرح مطالعاتی باید عملیاتی باشد و برای یک افق چندساله پیش‌بینی‌شود. در این راستا راه‌اندازی قطار شهری فردیس باید با جدیت پیگیری شود.

newsQrCode
ارسال نظرات