محمدجواد کاظمینی، مدیرکل دفتر اجتماعی البرز؛

پروسه تعطیلی زندان قزلحصار آغاز شده است

استان البرز سه دهم مساحت کشور را در بر گرفته و کوچکترین استان محسوب می‌شود، با این وجود تراکم جمعیت در این استان با ۵۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع، ۱۰ برابر میانگین کشوری است.
استان البرز سه دهم مساحت کشور را در بر گرفته و کوچکترین استان محسوب می‌شود، با این وجود تراکم جمعیت در این استان با ۵۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع، ۱۰ برابر میانگین کشوری است.
کد خبر: ۲۸۵

البرز اولین استان مهاجرپذیر کشور است و سالانه ۱۰۰ هزار نفر به این استان مهاجرت می‌‎کنند. تقریباً ۱۵ درصد آسیب‌های اجتماعی کشور در استان البرز رخ می‌دهد. این آسیب‌ها بیشتر در مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد و به علت مهاجرپذیری بالا به خصوص در این مناطق، هر سال باید بیشتر از سال قبل برای کاهش این آسیب‌ها تلاش و برنامه‌ریزی کرد.
جمعیت کنونی استان در حال حاضر بیش ا ز ۳.۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. شهرستان فردیس که جمعیت آن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار نفر بود امروز نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد.
البرز از لحاظ زیرساخت‌های آموزشی در رتبه آخر کشور قرار دارد. از نظر سرانه‌های بهداشتی هم این استان در رتبه‌های آخر جای گرفته است.
ترکیب جمعیت شهری و روستایی این استان هم با کشور متفاوت است به طوری که در البرز ۹۳ درصد مردم در شهر‌ها و هفت درصد در روستا‌ها سکونت دارند. در کشور ۷۵ درصد شهرنشین و ۲۵ درصد روستانشین هستند.
با توجه به این شرایط البرز و با نگاه اسناد مهم بالادستی مانند سند گام دوم انقلاب و برنامه دولت سیزدهم برای استفاده از پتانسیل مردمی و دیدگاه استاندار البرز برای تمرکز ویژه بر کاهش محرومیت‌ها و آسیب‌ها و حل مسائل اجتماعی، قرارگاه اجتماعی در استان البرز پایه گذاری شد تا به این موضوعات نگاهی ویژه و با فوریت داشته باشیم.

newsQrCode
ارسال نظرات