با رژیم غذایی خود را از بیماری دور کنید

انسان زمانی آسایش فکر‌ی دارد و می‌تواند در حیطه فعالیت خود در هر جایگاه‌ی که دارد مثمر ثمر باشد که بدنی سالم داشته باشد.
انسان زمانی آسایش فکر‌ی دارد و می‌تواند در حیطه فعالیت خود در هر جایگاه‌ی که دارد مثمر ثمر باشد که بدنی سالم داشته باشد.
کد خبر: ۵۹۸

یکی از مهمترین اجزای بدن کبد است که در بقای انسان بسیا رکارایی دارد.‌
می‌خواهیم درباره وظایف و جایگاه کبد در بدن انسان صحبت کنیم.
کبد: یک اندام بزرگ در بدن جانواران مهره دار به شما ر می‌آید که در ناحیه فوقانی
حفره شکمی؛ زیر دیافراگم قرار گرفته است.
ازآنجا که بیشتر ترکیبات جذب شده توسط روده از کبد عبور می‌کنند، این عضو به عنوان
مرکز کنترل بدن عمل می‌کند که فرآیند‌های متابولیکی مختلفی رادر خود ادغام می‌کند و
هم چنین دریافت و ارسال مولکول‌های سوختی مانند (کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها) مورد استفاده د رمتابولیسم انرژی را دربدن تنظیم می‌کند.
با توجه موارد‌های ذکر شده به نکاتی مهم در خصوص درد کبد توجه ویژه بفرمایید:
احساس سوزش یا درد شکم؛ ورم یا درد دریک چهارم فوقانی راست شکم نشانه مشکل کبدی است.
کبد بیشتر محفظه شکم را پر می‌کند و درسمت راست شکم قرار دارد.
بنا براین بیمار با درد‌هایی که ذکر شد باید حتما به پزشک مراجعه کند و خوب است
بدانید که حتما درمان کبد انجام، ولی پرهیز غذایی قبل از بیماری میتواند ما را از
این بیماری دور کند.
به قلم: دکتر رضامند

شماره تماس:
۰۹۱۲۲۶۰۸۸۴۲

newsQrCode
ارسال نظرات