رئیس کل دادگستری البرز:

تولید، بهانه‌ای برای تغییر کاربری غیرمجاز نیست

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز
کد خبر: ۷۷۸

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به بهانه فعالیت تولیدی یا صنعتی بدون طی فرایند‌ها و الزامات قانونی اقدام به تغییر کاربری در اراضی زراعی کند.
دیدار‌ها در دفتر مدیران قضایی در کلیه مجتمع‌ها برگزار شده و ضمن شنیدن مشکلات و درخواست‌ها، ارشادات و دستورات لازم برای حل درخواست مراجعان صادر می‌شود.
عمده درخواست‌ها به موضوعاتی از قبیل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تسریع در رسیدگی، اختلافات ملکی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به آرا و احکام، تقاضای عفو، اطاله دادرسی، درخواست توقف اجرای حکم، اختلافات خانوادگی، مشکلات واحد‌های تولیدی و تعاونی مسکن اختصاص داشت.
تولید، بهانه‌ای برای تغییر کاربری غیرمجاز نیست
یکی از مراجعه کنندگان تولیدکننده‌ای بود که در بخشی از اراضی در اختیار خود اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده بود که با شکایت جهاد کشاورزی، رای به محکومیت وی صادر می‌شود، اما این فرد با این استدلال که برای بیش از ۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و بخشی از این تغییر کاربری در راستای تولید بوده است خواستار توقف اجرای حکم بود. بنا بر این هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به بهانه فعالیت تولیدی یا صنعتی بدون طی فرایند‌ها و الزامات قانونی اقدام به تغییر کاربری در اراضی زراعی کند پس تولید، نمی‌تواند موجبی برای تغییر کاربری غیرمجاز باشد و همگان در قبال نسل آینده، این مسئولیت را دارند که در راستای اجرای قانون و حفظ کاربری اراضی زراعی و تداوم و بهره‌وری آن‌ها گام بردارند.

newsQrCode
ارسال نظرات