کد خبر: ۱۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

همیشه با خاطراتم زندگی می‌کردم یاد روز‌های قدیم آن روز‌های که د ر حیاط خانه کنار حوض کباب درست می‌کردیم وحالا با آپارتمان نشینی دیگر نمی‌توانیم آن روز‌ها را تجربه کنیم تا اینکه با مجموعه کباب بناب آذربایجان آشنا شدیم که این مجموعه را نیز به شما معرفی می‌کنیم.
کد خبر: ۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

امروز سعی داریم با مطالعه این مقاله شما عزیزان به تاریخچه کباب بناب آشنا شوید قطعا بعد از مطالعه این مقاله بیش از قبل دوستدار کباب بناب خواهید شد.
کد خبر: ۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸