از دیدگاه علوم رفتاری انسان در هر دوره سنی دارای ویژگی‌های متفاوتی می‌باشد و در هر کدام ازاین دوره‌ها تحولاتی را تجربه می‌کند که با دوره‌های قبل از آن بسیار متفاوت می‌باشد، ولی شاید خود فرد کمتر متوجه تغییرات خود شود در صورتی که اطرافیان و نزدیکان به سرعت متوجه این تغییرات می‌شوند و در بسیاری از موارد به زبان می‌آورند و آن را مطرح می‌کنند.
کد خبر: ۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷