کد خبر: ۱۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

کد خبر: ۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

تمام تلاش ما این بود که دوباره به خاطرات سفره کنار خانواده برگردیم خانواده‌ای که شاید برخی از آن‌ها درکنار ما نباشند، ولی با خاطرات آن روز‌ها به راحتی میشود کنار آن‌ها بودن را حس کرد.
کد خبر: ۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

در روز‌های شاد و مهمانی‌ها همیشه دنبا ل غذا‌های جدید و امروز هستیم فارغ از اینکه زمان ها‌ی نچدان دور فقط چند نوع غذا وجود داشت و این همه تنوع غذا نبود. جالب که مردم آن زمان هم شغل‌های سختی داشتند، ولی به دلیل تغذیه درست همیشه سلامت بودند و راز سلامتی خود را در تغذیه سالم می‌دانستند و سال هاست که ملیت ها‌ی دیگر نیز به غذا‌های ایران باستان روی آورده اندو از خاصیت و کیفیت‌های درمانی برخی غذا‌ها نیز سخن می‌گویند.
کد خبر: ۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

یاد آن روز‌های قدیم بخیر همه دور یک سفره بی ریاه می‌نشستیم و باهم آنچه را داشتیم تقسیم می‌کردیم؛ بهترین غذا دیزی بود که هم خاصیت داشت وهم آماده کردنش برای مادران آن دوران که بیشتر وقت آن‌ها صرف قالی باقی و کشاورزی میشد بود؛ گاهی دوست دارم برگردم وآن مزه‌های دیزی مادر بزرگ را تجربه کنم ایا می‌شود؟
کد خبر: ۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱