کد خبر: ۱۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تمام تلاش ما این بود که دوباره به خاطرات سفره کنار خانواده برگردیم خانواده‌ای که شاید برخی از آن‌ها درکنار ما نباشند، ولی با خاطرات آن روز‌ها به راحتی میشود کنار آن‌ها بودن را حس کرد.
کد خبر: ۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

در روز‌های شاد و مهمانی‌ها همیشه دنبا ل غذا‌های جدید و امروز هستیم فارغ از اینکه زمان ها‌ی نچدان دور فقط چند نوع غذا وجود داشت و این همه تنوع غذا نبود. جالب که مردم آن زمان هم شغل‌های سختی داشتند، ولی به دلیل تغذیه درست همیشه سلامت بودند و راز سلامتی خود را در تغذیه سالم می‌دانستند و سال هاست که ملیت ها‌ی دیگر نیز به غذا‌های ایران باستان روی آورده اندو از خاصیت و کیفیت‌های درمانی برخی غذا‌ها نیز سخن می‌گویند.
کد خبر: ۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳