بیش از دو هزار و ۱۰۰ معلم به عنوان حامی ایتام و محسنین با واحد طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان البرز همکاری دارند.
کد خبر: ۱۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

در اسفند ماه ۱۴۰۲ انجام شد؛,
حامیان سخاوتمند استان البرز در اسفند ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به صورت مستقیم به حساب ۸۰۰۰ فرزند نیازمند ایتام و محسنین مورد حمایت این نهاد واریز کردند.
کد خبر: ۱۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶