امروزه برای بهتر زندگی کردن نیاز به تجربه و تخصص میباشد هرکسی که صاحب تجربه و تخصص باشد بهتر زندگی میکند و خدمات خوبی نیز به اطرافیان خواهدداد در این راستا با جوانی البرز نشین صاحب تجربه و تخصص آشنا شدیم که برای راحتی و سهولت زندگی شهروندان خدمات کرج باتری را راه اندازی کرده است.
کد خبر: ۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰