دکتر سپیده نوری، داروساز و مسئول فنی و یاشار جعفری، تکنسین داروخانه اسفند :
روزنامه جام جم البرز با دکتر سپیده نوری، داروساز و مسئول فنی و یاشار جعفری، تکنسین داروخانه اسفند گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶