پایان گمانه زنی و کاوش در محوطه پردیس کشاورزی؛
سرپرست هیئت باستان شناسی از اتمام کار گمانه زنی در محوطه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ( پردیس کشاورزی کرج) خبر داد.
کد خبر: ۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰