با توجه به شرایط امروزه آپارتمان نشینی خیلی وقت‌ها دل ما روز‌های قدیم را می‌خواهد کنارخانواده بودن کنار منقل کباب روی یک تخت بشینم و کنار پدربزرگ ومادر بزرگ از گذشته‌های شیرین یاد کنیم آیا میشود آن روز‌ها تکرار شود؛ شاید بله هنوزهم مکان‌های هستند که می‌شود خاطره سازی کند.
کد خبر: ۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸