مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز:
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز گفت: ۱۲ هزار و ۹۰۰ مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در استان صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان البرز با اعلام صدور ۸۸ هزار مجوز صنفی الکترونیکی گفت : ۸۵ درصد مجوزهای صنفی این استان الکترونیکی شده است .
کد خبر: ۱۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹