رییس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی خبر داد؛
رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گفت: این مجموعه امسال طرحی را تحت عنوان استانداردسازی و ارتقای کمی و کیفی نان‌های مسطح به عنوان یک طرح ملی در کشور آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰