امام جمعه ماهدشت گفت:امام خمینی (ره) توانستند همان خط بعثت را که در طول زمان کمرنگ بود، پررنگ کنند و جامعیت اسلام را در عمل و جامع بودن دین اسلام را نشان دهند.
کد خبر: ۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

امام جمعه ماهدشت:
امام جمعه ماهدشت با انتقاد از وضعیت حاکم بر سینما خانگی گفت:سینمای خانگی ذبح کننده فرهنگ ایرانی اسلامی است.
کد خبر: ۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲