تمام سعی ما این است که بهترین روز عمر خودرا با بهترین خاطرات عمرت در مکانی تکرار نشدنی تجربه کنی خیلی‌ها دوست دارند در بین دوستان و رفقا و اقوام مراسمی متفاوت داشته باشند و ما امروز این نگرانی را از ذهن‌ها برای همیشه پاک خواهیم کرد با معرفی باغ تالار خاطره
کد خبر: ۱۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

زمان‌های گذشته مردم جشن‌ها و مراسم‌های خودشان را در خانه خود و حتی همسایه برگزار میکردند؛ که البته این گونه مراسم‌ها لذت خودش را داشت و همیشه در ذهن و خاطره ما جایگاه خاصی داشته و دارند. به این صورت که حتی ممکن بود یک عروسی در دو خانه‌ی جدا از هم برگزار شود؛ که یک خانه مخصوص بانوان و یک خانه مخصوص اقایان بود، گاهی ممکن بود همسایه کناری شرایط همکاری را نداشت و منتقل میشد به خانه‌ی دیگر حتی یکی اول کوچه و دیگر اخر کوچه بود وفقط نیت برگذاری یک مراسم بود که این زوج بروند سرزندگی و سالیان سال زندگی خوبی داشته باشند.
کد خبر: ۱۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶