استاندار البرز با اشاره به احصا مشکلات و موانع مردم در سراسر استان از طریق اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری البرز، همزمان با سفر دوم رئیس جمهور به استان، از جلسات مستمر برای پیگیری و رسیدگی به موضوعات خبر داد.
کد خبر: ۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷