کد خبر: ۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

افتخار ایران د رهمه عرصه‌ها بوده است ایرانیان به هنرمندی در کل دنیا شهرت دارند و این شهرت بزرگترین افتخار ایران زمین خواهد بود.
کد خبر: ۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴