رضا جغتائی، مدیر مرکز مشاوره و خدمات پرستاری نوین :

مهمترین معضل روانشناسان، عدم پذیرش توسط بیمه است

روزنامه جام جم البرز با رضا جغتائی، مدیر مرکز مشاوره و خدمات پرستاری نوین گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با رضا جغتائی، مدیر مرکز مشاوره و خدمات پرستاری نوین گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۱۶۵

جامعه ما یک اجتماع سالمند است و تعداد سالمندان طبق آمار رو به افزایش می‌باشد. باید تمهیداتی در این زمینه انجام و آماده شود. مهم‌ترین معضل موجود، بیمه می‌باشد، که امروزه خدمات مشاوره و پزشکی، تحت پوشش بیمه نیستند. اگر تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، بسیار کمک کننده خواهد بود. اکثر خانواده‌ها تک فرزند یا دو فرزند هستند و به علت شرایط اقتصادی موجود، همگی باید کار کنند. در نتیجه کسی نیست که از سالمند و فرد معلول خانواده مراقبت نماید. به همین علت، به مجموعه‌هایی مانند ما مراجعه می‌نمایند. باید آگاهی و اطلاع رسانی به مردم، صورت گیرد.

newsQrCode
برچسب ها: رضا جغتائی
ارسال نظرات