داوود مومنی، مدیریت مجموعه آشکده و شله مشهدی آقا داوود:

تبلیغات و رسانه در رونق بخشی به کسب و کار موثر است

روزنامه جام جم البرز با داوود مومنی، مدیر مجموعه آشکده و شله مشهدی آقا داوود گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با داوود مومنی، مدیر مجموعه آشکده و شله مشهدی آقا داوود گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۳۳۵

خدمت جوانانی که می‌خواهند وارد این حرفه شوند، باید عرض کنم که از نظر معنوی، شغل بسیار خوبی است و با سلامت مردم در ارتباط هستیم، اما باید تجربیات لازم کسب شود. امروزه بسیاری از مواد غذایی از حالت ارگانیک خارج شده اند.
بنده به رسانه و تاثیر تبلیغات، بسیار معتقد هستم و برای رونق کسب و کار، باید تبلیغات صورت گیرد.
برای راه اندازی یک شغل، در ابتدا کیفیت کار باید بالا باشد و در مرحله دوم تبلیغات لازم است، که می‌تواند به صورت تلویزیون و مطبوعات و فضای مجازی باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات