شکوفه دلیری، مدیر مجموعه زبان برگزیدگان:

مدرک آموزشی، نشانه مهارت افراد نیست

روزنامه جام جم البرز با شکوفه دلیری، مدیر مجموعه زبان برگزیدگان، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با شکوفه دلیری، مدیر مجموعه زبان برگزیدگان، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۳۶۸

برای راه اندازی مجموعه زبان، نیاز به مجوز است، که به راحتی می‌توان تهیه کرد، اما بعد از دریافت مجوز، با معضلاتی روبرو می‌شویم مانند مشکلات مالی و یا تأمین نیروی انسانی که موضوع بسیار مهمی است. هر مجموعه‌ای شخصا باید مدرس متبحر به کار گیرد. صرف اینکه افراد مدرک داشته باشند، نشان دهنده مهارت آن‌ها نیست. مشکل دیگر محدودیت منابع برای آموزش زبان و انتخاب کتاب‌ها است. مردم باید مراجعی در اختیار داشته باشند که مخصوص کار زبان است، تا نتیجه بهتری دریافت کنند.
بخش زبان، با وجود اینکه بسیار کاربردی است، اما از نظر تبلیغات مظلوم واقع شده است.

newsQrCode
ارسال نظرات