مهدی حیدری، کارشناس ارشد مهندسی معماری:

رسانه یکی از قدرتمندترین ابزارها برای ارتباط بین سازمان هاست

روزنامه جام جم البرز با مهدی حیدری، کارشناس ارشد مهندسی معماری، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با مهدی حیدری، کارشناس ارشد مهندسی معماری، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۵۴

ما به طور مستقیم با سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ارتباط هستیم، مهم‌ترین مشکلی که در عرصه کاری خود داریم، عدم شفافیت و نامنظم بودن فعالیت‌ها و وظایف سازمان نظام مهندسی و مجموعه‌های زیرگروه این نهاد می‌باشد.
باید اهدافی برای ارج نهادن و احترام به مهندسین ساختمان قرار داده شود و مهم‌ترین راهکار برای کم کردن مشکلات، احترام گذاشتن به تشکل‌های مهندسی طبق قانون است.
رسانه یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین ابزار‌ها برای ارتباط بین سازمان‌ها و تشکل‌ها است و یکی از معضلات نظام مهندسی این است که عرصه ارتباط آن‌ها با رسانه ضعیف است.

newsQrCode
ارسال نظرات