منیژه گودرزی، نائب رئیس انجمن خیاطان فردیس و مدیر و موسس مجتمع آموزشی گل ترمه:

سخت گیری در صدور مجوز موجب افزایش کارایی آموزشگاه ها می شود

روزنامه جام جم البرز با منیژه گودرزی، نائب رئیس انجمن خیاطان فردیس و مدیر و موسس مجتمع آموزشی گل ترمه، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با منیژه گودرزی، نائب رئیس انجمن خیاطان فردیس و مدیر و موسس مجتمع آموزشی گل ترمه، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۶۸

مشکل اصلی این حوزه، صدور بی رویه جواز است و محدودیت متراژ در حال حاضر لحاظ نمی‌شود. برای صدور کارت مربیگری نیز هیچ آزمونی گرفته نمی‌شود و هر سال تعداد زیادی آموزشگاه افتتاح می‌گردد. اگر سخت گیری‌های گذشته اعمال شود، خیلی بهتر است، چون باعث افزایش کارایی می‌شود. تدریس باید توسط افراد متخصص و با تجربه صورت بگیرد.
تبلیغات رسانه در زمینه آموزشگاه ها، باید بیشتر شود چرا که اگر تبلیغ اصولی صورت گیرد آموزشگاه‌هایی که کیفیت بالای تدریس دارند، شناخته می‌شوند. در حال حاضر چه بسیار افرادی که مدرک دارند، ولی نحوه کار کردن را آموزش ندیده اند و مهارتی ندارند.

newsQrCode
ارسال نظرات