رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز تشریح کرد؛

آنچه باید رانندگان از اصول کروکی تصادفات بدانند

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز با تشریح اصول کروکی در مواقع حوادث رانندگی از رانندگان خواست برای جلوگیری از انسداد مسیر و ترافیک بلافاصله از زاوایای مختلف محل تصادفات خساراتی بدون جرحی و فوتی(به استثنای تصادف رخ به رخ ) عکس بگیرند و خودرو را به حاشیه جاده انتقال دهند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز با تشریح اصول کروکی در مواقع حوادث رانندگی از رانندگان خواست برای جلوگیری از انسداد مسیر و ترافیک بلافاصله از زاوایای مختلف محل تصادفات خساراتی بدون جرحی و فوتی(به استثنای تصادف رخ به رخ ) عکس بگیرند و خودرو را به حاشیه جاده انتقال دهند.
کد خبر: ۱۵۳۳

به گزارش جام جم البرز: سرهنگ " حمداله رحمتی پور" روز پنجشنبه در گفتگو یی اظهارکرد: یکی از وظایف پلیس در هنگام وقوع حوادث رانندگی ترسیم کروکی تصادف و تنظیم یک گزارش دقیق و مصور از صحنه تصادف است که در آن اطلاعاتی همچون تاریخ، ساعت، مکان، زمان و سایر جزئیات حادثه شرح داده می‌شود.

وی اضافه کرد: اطلاعات ثبت شده در کروکی حاوی ساعت و محل وقوع، آثار به جای مانده در صحنه تصادف، تعیین مقصر و علت تامه تصادفات و تعیین علل احتمالی ناشی از مشکلات ایمنی در جاده‌ها و خودرو‌ها است ضمن آنکه نحوه عمل کردن تجهیزات ایمنی خودرو‌ها از قبیل کیسه هوا، ترمز و امثال آن نیز از سوی افسر کارشناس تصادفات در گزارش مربوطه درج خواهد شد.

رحمتی پور از رانندگان خواست در صورت بروز تصادفات خسارتی و به جهت پیشگیری از تداخل در جریان ترافیک ضمن تهیه عکس از زوایای مختلف بلافاصله وسایل نقلیه را به حاشیه مسیر منتقل نمایند و در تصادفات منجر به جرح و فوت از تغییر محل خودرو‌ها تا حضور افسر کارشناس تصادفات خودداری نمایند مگر آنکه مسیر تردد مسدود شده و امکان تردد خودرو‌ها مقدور نباشد.

تصادفات نیازمند کروکی

رییس پلیس راهور البرز بیان کرد: تصادف رخ به رخ، تصادفات منجر به جرح و فوت و تصادفاتی که هرگاه یکی از طرفین یا سرنشینان مجروح یا فوت شوند و یا یکی از طرفین به نظر کارشناس اعتراض داشته و درخواست ترسیم کروکی نماید می‌بایست کروکی ترسیم شود.

وی به برخی دیگر از تصادفات نیازمند کروکی اشاره کرد و یادآورشد: چنانچه یکی از خودرو‌های طرفین تصادف، خودروی نظامی باشد، تصادف مابین چندین وسیله نقلیه رخ داده باشد، علت تامه تصادف حرکت با دنده عقب باشد، یکی از طرفین حادثه تصادف فاقد بیمه نامه شخص ثالت باشد دراین صورت کروکی لازم است.
رحمتی پور افزود: درصورتی میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه شخص مقصر باشد می‌بایست کروکی غیر سازشی ترسیم شود. همچنین تصادفات عبور از چراغ قرمز و زمانی که برخورد با شی ثابت مانند تیرچراغ برق، جدول، گاردریل و امثال آن باشد نیاز به تصویر وضعیت برخورد است از دیگر موارد نیازمند کروکی است.

اطلاعات کروکی تصادف

رییس پلیس راهور البرز گفت: کروکی یک سند معتبر و موثق است که وضعیت تصادف را شرح می‌دهد. در صورت وقوع تصادفات رانندگی، شرکت‌های بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به این مدرک مهم برای پرداخت خسارت به بیمه‌گذار احتیاج دارد. همچنین پیگیری برخی حوادث نیز مستلزم تهیه و ضبط کروکی تصادفات است.

وی یادآور شد: در تصادفات خسارتی که میزان خسارت کمتر از حداقل تعهد مالی بیمه شخص ثالث باشد و طرفین تصادف در خصوص علت تامه اختلاف نظر نداشته باشند، رانندگان دارای گواهینامه بوده و هر ۲ خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند می‌توانند بدون نیاز به کروکی به اتفاق یکدیگر به شرکت بیمه طرف مقصر جهت دریافت خسارت مراجعه کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات