بیش از ۱۲۰۰ ماما در استان البرز فعالیت می‌کنند

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در استان البرز بیش از ۱۲۰۰ ماما در بخش‌های درمان، بهداشت و آموزش فعالیت می‌کنند که در بخش خصوصی ۲۱۲ نفر در بخش دولتی ۹۳۱ نفر و تامین اجتماعی ۶۴ نفر است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در استان البرز بیش از ۱۲۰۰ ماما در بخش‌های درمان، بهداشت و آموزش فعالیت می‌کنند که در بخش خصوصی ۲۱۲ نفر در بخش دولتی ۹۳۱ نفر و تامین اجتماعی ۶۴ نفر است.
کد خبر: ۱۵۷۱

به گزارش جام جم البرز: دکتر "شهرام صیادی" رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز وی افزود: هفته ملی ماما با شعار هر ماما یک سفیر جوانی جمعیت از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و جامعه مامایی برای ارتقای شاخص‌های رشد جمعیت و زایمان طبیعی در استان تلاش می‌کند.

صیادی خاطر نشان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار زایمان طبیعی در استان انجام شده است و زایمان طبیعی در مادران ایرانی فرزند اول با رشد ۲/۳ درصدی همراه بوده است. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: استان البرز در شاخص‌های بی دردی زایمان طبیعی رتبه ۲ کشوری را دارد و در سال گذشته این شاخص رشد داشته است.

وی با عنوان اینکه طبق استاندارد جهانی به ازای هر دو مادر باید یک ماما وجود داشته باشد گفت: این شاخص در تمامی بیمارستان‌های استان که زایشگاه دارند رعایت شده است و فقط بیمارستان کمالی با این استاندارد کمی فاصله دارد و یکی از اولویت‌های دانشگاه در ارتقا جامعه مامایی افزایش تعداد ماما شاغل در بیمارستان کمالی است که به شاخص جهانی استاندارد برسیم.

newsQrCode
ارسال نظرات