مهناز بهرام نیا، مدیر آموزشگاه هنری شهر هنر:

سیستم آموزشی کشور باید دانش بنیان شود

روزنامه جام جم البرز با مهناز بهرام نیا، مدیر آموزشگاه هنری شهر هنر، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با مهناز بهرام نیا، مدیر آموزشگاه هنری شهر هنر، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۶۰۴

در این حوزه، مشکلات بسیاری وجود دارد، از جمله این که آموزش‌ها دانش بنیان نیستند و افراد به صورت تجربی آموزش می‌دهند. مدرس باید دانش جدید و به روز داشته باشد. در تمامی بحران‌های سیاسی، اجتماعی و فراگیری بیماری ها، اولین چیزی که مردم حذف می‌کنند، آموزش‌های هنری است. باید این را درک نماییم که هنر، خیلی با ارزش‌تر از آموزش‌های دیگر است. متاسفانه در ایران، به طور جدی به مقوله هنر پرداخته نمی‌شود. اگر سیستم آموزشی، دانش بنیان گردد، اکثر معضلات حل می‌شوند. باید مدیران، آموزش درست بدهند و در سطح جامعه نیز، تعالیم، در سطح هنر الزامی شود. آموزش هنر باید ارتقا داده شود، زیرا دنیا پیشرفت در این حوزه را شاهد می‌باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات