سمیرا صدق آمیز، مدرس دانشگاه و مدیر شرکت مهرا سازان ویرا:

بستر آموزش عملی مشاغل در کشور فراهم شود

روزنامه جام جم البرز با سمیرا صدق آمیز، مدرس دانشگاه و مدیر شرکت مهرا سازان ویرا، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با سمیرا صدق آمیز، مدرس دانشگاه و مدیر شرکت مهرا سازان ویرا، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۷۲۹

اصلی‌ترین مشکل، در بخش آموزش و بازار کار است. رویکرد آموزش در حال حاضر بسیار متفاوت است. مطالب آموزشی، نیاز بازار را تامین نمی‌کند و باعث می‌شود یکسری حوزه تخصصی خود را تغییر دهند و به رشته‌های دیگر روی بیاورند. در کشور‌های دیگر، دو بخش آکادمیک و عملی دارند که دانشجویان با هر دو مرحله کار آشنا می‌شوند، ولی در ایران وجود ندارد، بهتر است بستری برای آموزش عملی در کشور، برای تمامی حوزه‌ها وجود داشته باشد. باید دانشجویان علم خود را در مورد حرفه مورد علاقه خود بالاتر ببرند تا کار موفق تری برای خود فراهم نمایند. در حال حاضر گسترش فضای مجازی بسیار چشمگیر است و نقش تأثیر گذاری دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات