راه‌اندازی نظام پیشنهادات در کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد استان البرز گفت:مردم خیراندیش استان البرز می‌توانند با پیشنهادات خود در تصمیم‌سازی برای مدیریت مناسب جریان خیر و احسان در استان و پویایی و تحرک بخشی سازمان‌های حمایتی مشارکت جدی را داشته باشند.
مدیر برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد استان البرز گفت:مردم خیراندیش استان البرز می‌توانند با پیشنهادات خود در تصمیم‌سازی برای مدیریت مناسب جریان خیر و احسان در استان و پویایی و تحرک بخشی سازمان‌های حمایتی مشارکت جدی را داشته باشند.
کد خبر: ۱۸۱۴

به گزارش جام جم البرز،فتحعلی عزیزی مدیر برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد استان البرز اظهار کرد: مردم نیک‌اندیش و خیرخواه استان البرز می‌توانند با پیشنهادات خود در تصمیم‌سازی برای مدیریت جریان خیر و احسان در استان البرز و پویایی سازمان‌های حمایتی مشارکت کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی نظام پیشنهادات در کمیته امداد خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدام، بسـط و توسـعه‌ی همفکـری کارکنـان، خـانواده هـای آنـان و عمـوم مـردم در تصمیم سازی‌های مدیران ارشد و نیز ارائه ایده‌های جدید در راستای بهینـه سـازی سیاسـتها و برنامـه هـا، فرآینـدها، خدمات، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و ضوابط امداد ایجاد میگردد.

عزیزی بیان کرد: نظام پیشنهادات می‌تواند بستر خوبی را فراهم کند تا مدیران ارشد در تصمیم‌گیری درست و همچنین بهبود عملکرد و ارتقای خدمات به نیازمندان گام‌های مؤثری را بردارند.

وی افزود: با جلب مشارکت گروه‌های مختلف در قالب نظام پیشنهادات به راحتی می‌توان بستر‌های اعتلای خدمات به نیازمندان و بهبود عملکرد و کارایی مؤثر را فراهم کرد.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد استان البرز گفت: در این راستا کمیته امداد استان البرز آماده دریافت تمام ایده‌ها، نظرات و طرح‌های پیشنهادی حوزه‌های تخصصی صاحب نظران، همکاران و مردم نیکوکار است.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد استان البرز بیان کرد: مراجعین پس از ورود به سامانه از قسمت پیشنهاد‌های مردمی، نسبت به ثبت پیشنهاد خود می‌توانند اقدام لازم و مؤثر را انجام دهند.

عزیزی با اشاره به شرایط پیشنهادات در این سامانه گفت: پیشنهاد‌ها باید در راستای بهبود اهداف و برنامه‌های امداد، بهبود فرایند‌های فعلی، ارتقای ارائه خدمات امداد و مطلوبیت وضعیت خدمت‌رسانی به نیازمندان، توسعه مشارکت‌های مردمی در جهت رفع نیاز مددجویان و توانمندسازی فکری و معیشتی خانوار‌های تحت حمایت این نهاد، قابلیت اجرایی، شفاف و صریح، هدفمند و تؤام با راهکار‌های عملی باشد.

مدیر برنامه‌ریزی کمیته امداد استان البرز تصریح کرد: پس از ثبت پیشنهاد در سامانه Pishnahadat.emdad.ir کد پیگیری به تلفن همراه پیشنهاد دهنده ارسال می‌شود که می‌تواند تمام مراحل بررسی پیشنهاد خود را در سامانه رصد و پیگیری نماید.

newsQrCode
ارسال نظرات