برگزاری نخستین گفتاورد ملی نخبگان * با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان»

نخستین گفتاورد ملی نخبگان * با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان» به همت بنیاد ملی نخبگان و با هدف ایجاد بستر مناسب برای تعامل مدیران، نخبگان و مردم برگزار می‌شود.
نخستین گفتاورد ملی نخبگان * با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان» به همت بنیاد ملی نخبگان و با هدف ایجاد بستر مناسب برای تعامل مدیران، نخبگان و مردم برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۰۳۱

به گزارش جام جم البرز: نخستین گفتاورد ملی نخبگان * با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان» به همت بنیاد ملی نخبگان و با هدف ایجاد بستر مناسب برای تعامل مدیران، نخبگان و مردم برگزار می‌شود.

این رویداد در پنج حوزه اصلی ( مالی و پولی )، ( منابع طبیعی )، ( امنیت غذایی )، ( نظام سلامت ) و ( حکمرانی و سیاست‌گذاری ) برگزار می‌شود.

این رقابت در چهار مرحله اصلی انجام خواهد شد: فاصله بین هر رقابت ۴۰ روز می‌باشد.

۱ دریافت ایده‌ها
۲ پالایش تیم سازی و تقویت
۳ رقابت بین افراد منتخب
۴ داوری و انتخاب

⏳مهلت ارسال آثار برای مرحله نخست:
۲۸ خرداد ماه

افرادی واجد شرایط برای شرکت در این رویداد:
اساتید، دانشجویان، افراد حاضر در دستگاه‌های اجرایی و هر فردی که فکر میکنه برای چالش‌های کشور، میتونه پاسخ تحول آفرینی پیشنهاد بده.

* کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام *

https://B ۲ n.ir/x ۴۲۷۷۸

newsQrCode
ارسال نظرات