سرمایه ثبتی صندوق پژوهش به ۳۸۶ میلیارد تومان رسید

جام جم البرز/ سرمایه ثبتی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز به ۳۸۶ میلیارد تومان افزایش یافت.
جام جم البرز/ سرمایه ثبتی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز به ۳۸۶ میلیارد تومان افزایش یافت.
کد خبر: ۲۱۹۰

به گزارش جام جم البرز: با تصویب مجمع عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز، سرمایه ثبتی این صندوق از ۱۰۵ میلیارد تومان به ۳۸۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
سرمایه ثبتی صندوق البرز در ابتدای تأسیس ۱۰ میلیارد تومان بود که با سه افزایش سرمایه به ترتیب به ۳۰، ۱۰۵ و ۳۸۶ میلیارد تومان رسیده است و با این مهم صندوق البرز در زمره یکی از صندوق‌های بزرگ کشور قرار می‌گیرد.
صندوق البرز با ارائه خدمات مالی و اعتباری از جمله اعطای تسهیلات دانش‌بنیان، صدور ضمانت‌‎نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به عنوان یکی از بازوان زیست بوم نوآوری کشور فعالیت می‌کند.

newsQrCode
ارسال نظرات