فاطمه میرزا نژاد، موسس و مدیر آموزشگاه رانندگی بهار:

رسانه در انتقال مشکلات به مسئولین نقش مهمی دارد

روزنامه جام جم البرز با فاطمه میرزا نژاد، موسس و مدیر آموزشگاه رانندگی بهار، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با فاطمه میرزا نژاد، موسس و مدیر آموزشگاه رانندگی بهار، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۲۲۵۰

روند ثبت نام در آموزشگاه ها، به صورت سیستمی است. تمام کار‌هایی که انجام می‌دهیم، تحت نظر سازمان راهور، صورت می‌گیرد. یکی از مشکلات، درآمد آموزشگاه‌ها است. تاسیس آموزشگاه، مسئولیت بزرگی است. باید یک محدوده مشخص، برای درآمد آموزشگاه و مربی، مشخص شود. باید از مدیران آموزشگاه‌ها دعوت به عمل آید تا مشکلات را بیان نمایند. اگر ماشین توسط آموزشگاه تهیه شود، با توجه به تورم موجود، درآمد مناسبی برای مربیان نخواهد داشت.
رسانه می‌تواند از آموزشگاه داران، دعوت کرده و مشکلات آن‌ها را به مردم و مسئولین انتقال دهد.

newsQrCode
ارسال نظرات