دکتر رامین رفیعی، پزشک خانواده تاکید کرد:

لزوم ارائه خدمات بهداشتی و بیمه نامه های رایگان برای تمامی افراد جامعه

روزنامه جام جم البرز با دکتر رامین رفیعی، پزشک خانواده گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با دکتر رامین رفیعی، پزشک خانواده گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۳۱۴

هدف اصلی از تنظیم پزشکان خانواده در سیستم بهداشت و درمان، بهینه سازی فرآیند ارجاع بیماران است تا منجر به بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی در جوامع روستایی و شهری شود. بر اساس این رویکرد، هدف اصلی سازمان بهداشت، ارائه یک پزشک خانواده به افراد جامعه است تا بتوانند در موارد نیاز ابتدا به خدمات اولیه این پزشک مراجعه کنند و در صورت لزوم، به تخصص‌های پزشکی مربوطه ارجاع داده شوند. این رویکرد، از اتلاف زمان پزشک نیز جلوگیری می‌کند. با این حال، در حال حاضر، اجرای کامل و گسترده طرح پزشک خانواده در کشور ما هنوز به مرحله اجرای جامع برای جامعه نرسیده است. رسانه‌ها باید نقش مؤثری را در افزایش آگاهی عمومی و ترویج این سیستم داشته باشند.
علاوه بر این، برنامه‌های غربالگری برای تشخیص دیابت در حال حاضر در حال اجرا هستند، اما به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی از اهمیت و نیاز این غربالگری، استقبال مطلوبی نداشته است. بنابراین، لازم است که رسانه‌ها نقش فعالی را در افزایش آگاهی عمومی و ترویج این برنامه‌های غربالگری ایفا کنند. همچنین، برای انجام برخی فعالیت‌ها و مراقبت ها، نیاز به آگاهی بیشتری وجود دارد، به عنوان مثال آگاهی افراد از خطرات سیگار و اثرات آن بر سلامتی نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، نیاز به آموزش‌های فراگیرتر در مورد این موضوع در خانواده‌ها و مدارس وجود دارد. همچنین، اهمیت ارتباط و همکاری بین پزشکان نیز بر جلوگیری از بروز رقابت‌های ناسالم و تضعیف کیفیت مراقبت‌های بهداشتی تأکید دارد. در سیستم بهداشتی، باید این روابط به صورت غیرمادی و مبتنی بر همکاری و تعاون تقویت شوند. علاوه بر آن، ارائه خدمات بهداشتی و بیمه نامه‌های رایگان برای تمامی افراد جامعه برای جلوگیری از رقابت‌های ناسالم بسیار ضروری است.

newsQrCode
ارسال نظرات