مهندس ابراهیم کمالی نژاد، مدیر کانون بازنشستگان جهاد سازندگی استان البرز :

فرهنگ جهاد را حفظ کنیم

روزنامه جام جم البرز با مهندس ابراهیم کمالی نژاد، مدیر کانون بازنشستگان جهاد سازندگی استان البرز گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با مهندس ابراهیم کمالی نژاد، مدیر کانون بازنشستگان جهاد سازندگی استان البرز گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۵۸۴

در گذشته جهاد سازندگی برنامه‌های متنوعی داشت. در همه برنامه‌های آبادی و در روستا‌ها حضور مستمر داشت. ولی از زمانی که تبدیل به وزارت خانه و در طی ادغام با وزارت کشاورزی اقدام گردید، در واقع وظایفش تغییر کرده و به بخش‌های دیگر سپرده شده است. بسیاری از کار‌های عمرانی به وزارت خانه‌های دیگر واگذار شده است.
در حال حاضر در بخش کشاورزی، ارزاق، جنگل‌ها و منابع طبیعی فعالیت دارند. امروزه حوزه کاری ما تهیه مواد غذایی و ارزاق مردم است، یعنی در سفره مردم هرچیزی وجود دارد، متولی آن جهاد کشاورزی است، در حالی که وظیفه سنگینی است که باید تحت نظر مدیریت و نظارت باشد تا دچار بحران نشویم. مدیریت صحیح، باعث می‌شود از سودجویی افراد جلوگیری شود.
در حال حاضر یکی از مسائلی که در جامعه بحث برانگیز است، تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد، افراد به علت ناآگاهی و دسترسی نداشتن به قانون تخلف می‌کنند. در واقع می‌خواهند از عواملی جلوگیری نمایند و مجبور به تخریب می‌شوند. زمینی که ساخته شده و پر از مصالح ساختمانی است، اما بعد از تخلیه نیز مشکلات متعددی دارد، این که وارد حوزه کشاورزی شود. این موضوع بزرگترین مشکل ما می‌باشد.
یکی از وظایف ما این است که فرهنگ جهاد را حفظ کنیم، چرا که جهاد سازندگی بسیاری از مشکلات را مرتفع کرده است. ما نیز موظف هستیم این فرهنگ را به کارکنان جدید منتقل کنیم.

newsQrCode
ارسال نظرات