میرهاشم نبویان، صادرکننده پای مرغ به کشورهای آسیایی و مدیر مجموعه سپهر صدف آسیا:

صادرات به چین برای کشور ارزآوری دارد

کد خبر: ۵۹۲

بزرگترین مشکل این است که همه کشور‌ها به جز ایران، می‌توانند به چین واردات داشته باشند، چون چین بزرگترین مصرف کننده پای مرغ است. به مجلس نامه دادیم که در مورد این زمینه اقدامی انجام دهند.
۵۰ درصد از فرآوری‌های مرغ طی فرایند‌هایی آماده صادر می‌شود که هزینه بر است و همین موضوع باعث ورشکستگی شده است.
رسانه می‌تواند کمک بسیاری کند که صدای ما به گوش مسئولین برسد.
از مسئولین تقاضا می‌کنیم در زمینه صادرات به چین راهکاری ارائه دهند چرا که ارزآوری برای کشور را به دنبال دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات