انتخابات

کد خبر: ۶۷۴

به قلم : حسین اطهری فرد

انتخابات سرنوشت ساز است بیا شرکت کنیم
دشمنان را نا امید ساز است بیا شرکت کنیم
رأی بر فرد مناسب ح ّق هر آزاده‌ای است
تا که ح ّق خود ادا سازیم بیا شرکت کنیم
کشور از آراء ما آباد و ایمن می‌شود
کشور امن و امان خواهی بیا شرکت کنیم
پیشرفت‌های شگرفی انقلاب داده به ما
در پزشکی هسته‌ای صنعت، بیا شرکت کنیم
مشکلاتی هست در اینجا و آنجا‌ای عزیز
بهر رفع مشکلات جانا بیا شرکت کنیم
این شنیدی (کس نخارد پشت من)‌ای نازنین!
پس بیا در فکر خود باشیم بیا شرکت کنیم
خارج از کشور کسی دلسوز ما هرگز نبود
پس بیا دلسوز هم باشیم بیا شرکت کنیم
بهر حفظ کشور از هر هرج و مرج و هر فساد‌
می‌سزد باشیم در میدان بیا شرکت کنیم
حیله و تزویر شیطانی ز بیگانه ببین
پیشرفت ما نخواهند پس بیا شرکت کنیم
دشمنان بهر منافع سوء تبلیغ می‌کنند
نقشه‌ی ایشان دهیم بر باد بیا شرکت کنیم
انتخاب و رأی ما اینک عبادت گونه است.
چون نظام ما خدایی است پس بیا شرکت کنیم
ناظر هر رأی ما باشد شهید جاودان
شادی روح شهیدان پس بیا شرکت کنیم
رأی ما دلسوز ملّت را حمایت می‌کند
لعن گوید خاطیان را پس بیا شرکت کنیم
انتخاب اصلح و آگاه و شایسته بدان
هر گره را باز بنماید بیا شرکت کنیم
با زبان ساده گوید (اطهری)‌ای هموطن!
رأی دادن واجب عینی است بیا شرکت کنیم

newsQrCode
ارسال نظرات