احسان میرزاپور، مدیریت آموزشگاه آرایشگری لاکچری :

آرایشگری، جزو مشاغل هنری است

روزنامه جام جم البرز با احسان میرزا پور، مدیر آموزشگاه آرایشگری لاکچری گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با احسان میرزا پور، مدیر آموزشگاه آرایشگری لاکچری گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۸۵۱

یکی از عمده مشکلات در این حوزه، این است که حمایت از ارگان‌ها و اتحادیه بسیار کم می‌باشد. اکثریت صنف‌ها بیمه دارند، ولی ما بیمه نداریم و دیدگاه در کشور این است، که این شغل خدماتی می‌باشد، در صورتی که این حرفه هنری است. می‌بایست در بخش آموزش به تدریس علمی توجهات لازم مبذول گردد. دربخش صندلی‌ها و آیینه آرایشگاهی تولیدات داخلی بوده، ولی ابزار آلاتی مانند قیچی و غیره، همه دارای برند‌های خارجی هستند. برای ورود در این حوزه علاقه و آموزش، اهمیت فراوانی دارد. در این شغل سقف درآمد وجود ندارد و با ارتقاء هنر و به روز رسانی دوره‌های آموزشی، می‌توانید ارزش کار خود را افزایش دهید و تمرین و تکرار در کار، بسیار مهم می‌باشد و فعایت تقویت گردد. با حداقل سرمایه می‌توان این حرفه را شروع نمود. باید نزد اساتید این حوزه، فعالیت کنید تا شرایط کار و تخصص خوبی داشته باشد، ولی این حرفه، می‌بایست آکادمیک‌تر فراگرفته شود که زمان شما هدر نرود.

newsQrCode
ارسال نظرات