جایگاه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مسیر تحقق مسجد تراز اسلامی تبیین می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: تحقق مسجد تراز اسلامی یکی از رویکردهای انقلاب اسلامی در جریان حرکت خود است، آنچنان که خاستگاه شکل گیری انقلاب اسلامی مسجد بود امروزه مسجد عرصه متداوم و بستری برای پویایی و حرکت این جریان فرهنگی پیش رو است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: تحقق مسجد تراز اسلامی یکی از رویکردهای انقلاب اسلامی در جریان حرکت خود است، آنچنان که خاستگاه شکل گیری انقلاب اسلامی مسجد بود امروزه مسجد عرصه متداوم و بستری برای پویایی و حرکت این جریان فرهنگی پیش رو است.
کد خبر: ۸۹۹

جابری انصاری با اشاره به اهمیت گرامیداشت ۱۸ اسفند (سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد) در گفتگو با خبرنگار جام جم البرز گفت: توجه به برنامه‌های فرهنگی هنری مساجد در ساختار هدفمند، اثرگذار، جریان ساز و متداوم یک اصل و شاخص ضروری است و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این خصوص سهم ویژه‌ای دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: تحقق مسجد تراز اسلامی یکی از رویکرد‌های انقلاب اسلامی در جریان حرکت خود است، آنچنان که خاستگاه شکل گیری انقلاب اسلامی مسجد بود امروزه مسجد عرصه متداوم و بستری برای پویایی و حرکت این جریان فرهنگی پیش رو است.
وی با اشاره به اهمیت رویکرد دولت سیزدهم نسبت به ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی هنری در مساجد بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد نگاه دولت سیزدهم نسبت به تعالی جایگاه مساجد در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری سیاست گذاری تبیینی داشته است.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نگاه انقلابی و بصیرتی نسبت به رشد و تسری برنامه‌های فرهنگی هنری در مساجد اهتمام ویژه‌ای داشته اند همچنین سید محمد هاشمی، جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تدابیر انقلابی و معرفتی بر اهمیت این موضوع داشته اند.
وی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در طول فعالیت خود توانسته است بخش مهمی از فرصت‌های فرهنگی و هنری را با هدایت و راهنمایی امام مسجد به جریان اندازد توضیح داد: اثرگذاری کار فرهنگی نیازمند مدیریت و تدبیر مدبرانه است در این مسیر امام مسجد نقش هدایتی و هم افزایی ویژه‌ای در پیشبرد اهداف برنامه‌های مسجد محور دارد.
وی سلسله برنامه‌های بزرگداشت ۱۸ اسفند را گامی در جهت توجه بخشی به جایگاه و نقش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خواند و توضیح داد: یکی از ویژه برنامه‌های موثر در بیان نقش کانون‌های مساجد در عرصه فرهنگی، تبیین عملکرد آنان و در عین حال تقدیر از تلاش‌های آنان در عرصه مسجد است.
جابری انصاری ادامه داد: خلاقیت و توانمندی عناصر فعال در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در برپایی ویژه برنامه‌های متنوع که در سامانه ستاد فهما استان البرز بخش‌هایی از این فعالیت‌ها منعکس می‌شود گویای روند پویا و هدفمند برنامه‌های ساختارمند مسجدی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز خاطرنشان کرد: برپایی عناوین برنامه‌هایی همچون لشکر فرشته‌ها که با هدف شناسایی و تقدیر از خانواده‌های قرآنی طرح ریزی شده است همچنین راه اندازی کانون تخصصی خواهران و مسابقات قرآنی مدهامتان، جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد، برپایی همایش‌های تخصصی و دیگر برنامه‌ها نشان از استمرار و پویایی برنامه‌های اثرگذار فرهنگی با رویکرد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.

newsQrCode
ارسال نظرات