سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد:
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: لایحه متمم بودجه شهرداری کرج به مبلغ ۱۱۴،۱۷۹،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ توسط اعضای شورای شهر به تصویب رسید. سهم بودجه عمرانی،۶۶،۱۷۷،۳۷۰،۰۰۰ ریال و سهم بودجه جاری ۴۸،۰۰۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۸